ΔΕΠΥράζει

ΔΕΠΥράζει

Η Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής ή/ και Υπερκινητικότητας είναι μια διαταραχή συμπεριφοράς που ,όσο περνάει ο καιρός, τη συναντάμε όλο και περισσότερο. Η διαταραχή παρεμποδίζει την ψυχοκοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού. Κατά συνέπεια, επηρεάζει αρνητικά τον ψυχικό κόσμο του παιδιού.

Το συγκεκριμένο βιβλίο, “ΔΕΠΥράζει”, αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό για όλους όσους έχουν άμεση σχέση με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς και σ’ αυτό θα βρει κανείς εργαλεία για την ανίχνευση της διαταραχής, ασκήσεις, αλλά και δραστηριότητες. Γενικά, δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία ενός προγράμματος υποστήριξης, αλλά και παρέμβασης.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΕΔΙΟ και έχει γραφεί, από τον ειδικό παιδαγωγό, Φώτη Παπαναστασίου.

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.